Przegląd tradycyjnych metod leczenia prezbiopii


korekcja prezbiopii

Starzenie się jest nieodłącznym elementem życia każdego organizmu i prędzej czy później - czeka nas wszystkich. Podobnie jak towarzyszące mu następstwa, starzenie się jest procesem nieodwracalnym, i jak wynika z naszego obecnego stanu wiedzy - także nieuniknionym. Jedną z jego naturalnych konsekwencji jest prezbiopia, która dotyka tak ważnego dla każdego człowieka narządu wzroku.

Czym jest prezbiopia?

Prezbiopią - określaną także mianem starowzroczności - nazywamy postępujące pogorszenie zdolności wyraźnego widzenia blisko położonych obiektów. Jak wspomniano - jest to proces fizjologiczny (czyli niepatologiczny) oraz charakterystyczny dla osób starzejących się, liczących więcej niż 40 lat. Prezbiopia rozpoczyna się łagodnie, a jej rozwój następuje stopniowo i po kilkunastu latach zazwyczaj stabilizuje się na określonym poziomie. Starowzroczność pojawia się niezależnie od dotychczas obecnych wad wzroku jak krótkowzroczność czy dalekowzroczność.

Podstawowym objawem prezbiopii jest problem z wyraźnym widzeniem bliskich przedmiotów, zwłaszcza w warunkach słabego oświetlenia. Innymi wskazówkami, które mogą świadczyć o rozpoczęciu tego procesu mogą być: przemęczanie się wzroku podczas długotrwałego czytania czy rozmywanie się obrazu podczas zmian odległości do obserwowanego obiektu. Podobnie jak ma to miejsce w innych wadach wzroku, objawy prezbiopii stają się mniej odczuwalne w warunkach silnego oświetlenia.

Tradycyjne metody korekcji prezbiopii

Najprostszą i najtańszą metodą terapii jest stosowanie okularów korekcyjnych. Ze względu jednak na fakt, iż korekcja w kierunku wyraźnego widzenia bliskich obiektów niesie ze sobą pogorszenie ostrości widzenia tych położonych dalej - w przypadku prezbiopii wymagane jest zastosowanie okularów specjalnego typu. Należą do nich okulary dwuogniskowe oraz okulary progresywne, których istotą jest fakt, iż każda z soczewek posiada w swoim obrębie pola o różnych mocach optycznych.

Jeszcze lepsze możliwości korekcji w każdej odległości (bliskiej, dalekiej i pośredniej) posiadają multifokalne soczewki kontaktowe, do których wbrew pozorom nietrudno się przyzwyczaić. Do niedawna w sprzedaży znajdowały się także soczewki bifokalne, działające na podobnej zasadzie jak okulary dwuogniskowe, ale dwustrefowe widzenie bez odległości pośrednich jest mało komfortowe.


Przeczytaj także:

korekcja dalekowzroczności
okresowe badanie wzroku

© zOkularami.pl

Style Selector
Oregional Skin
bootstrap business templates bootstrap business templates
Bootswatch Skins (11)
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates

These are just examples and you can build your own color scheme in the backend.

Background Patterns
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates